Przewodnik Bierzmowanych

Modlitwa Pismem Świętym

 

 

Znajdź sobie miejsce, które pomoże Ci wyciszyć się zewnętrznie i wewnętrznie. Usiądź wygodnie. Weź do ręki Pismo Święte i otwórz na wybranym fragmencie. Na początek najlepiej jeśli to będzie jakiś fragment Ewangelii.

1. Lectio

Lectio: Przeczytaj z wiarą i uwagą fragment Pisma Świętego, jak gdyby mówił do Ciebie Duch Święty.

• Czytaj wybrany tekst Słowa Bożego powoli i półgłosem. Takie czytanie pomaga uczestniczyć w lekturze całym sobą, całym umysłem, sercem i wolą.

• Spróbuj odnaleźć w tekście kluczowe słowa, zdania, które pozwolą uchwycić Ci główne przesłanie tekstu.

• Zwróć uwagę na to, co Cię dziwi, inspiruje, zastanawia albo wzbudza złość po przeczytaniu tekstu. Zatrzymaj się nad tym.

2. Meditatio

Meditatio: Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co mówi do mnie?”

• Powtarzaj słowo lub zdanie, które przykuwa Twoją uwagę – nasycaj się nim. Zadaj sobie pytanie: Dlaczego? Co mnie inspiruje w tym konkretnym fragmencie, słowie? Dlaczego mnie porusza?

• Szukaj „wyjaśnienia Pisma przez Pismo” – tzn. powiąż słowo lub zdanie z jakimś innym słowem Pisma, które przychodzi Ci na myśl.

• Staraj się zachować i strzec w sercu słowa, które najbardziej do Ciebie przemówiły.

• Użyj wyobraźni. Pozwól prowadzić się Duchowi Świętemu. Wyobrażaj sobie sytuacje, miejsca, zachowania ludzi. One pomogą Ci głębiej odczytać słowo Boże.

3. Oratio

Oratio: Teraz Ty mów do Boga. Otwórz serce przed Bogiem, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w Tobie słowo Boże.

• Uwielbiaj Boga i dziękuj Mu za to, kim On jest w Twoim życiu.

• Przywołaj na pamięć to, co Bóg uczynił w historii Twojego życia.

• Błagaj Go, proś, wołaj, wyrażaj cierpienia.

• Czyń to w kontekście słowa Bożego, które przeczytałeś.

4. Contemplatio

Contemplatio: Trwaj przy Bogu całym sobą.

• Postaraj się milczeć i pozostawać w bezruchu, w skupieniu.

• Trwaj w doświadczeniu oczekiwania i spotkania.

• Staraj się patrzeć Jego oczami na siebie, na drugiego człowieka, na wydarzenia swojego życia.