Przewodnik Bierzmowanych

Wierzę w Boga, czyli...

Wierzę w Boga, czyli...

 

W tej części aplikacji zatytułowanej Wierzę w Boga, czyli…, znajdziesz krótkie pytania i odpowiedzi. Popularnie nazywa się to katechizmem, ale nie traktuj tego szablonowo. Te pytania pomogą Ci znaleźć odpowiedź, czy faktycznie wiesz, w co wierzysz? Bóg to Trójca Osób i to wszyscy wiedzą. Ale czy wiesz np. kiedy Jezus ustanowił sakrament pokuty albo co oznacza samo imię Jezus? Sam przekonaj się, czy wiesz w co wierzysz. Wszystkie pytania są podzielone na 4 części: Wyznanie wiary (część najobszerniejsza), Celebracja misterium chrześcijańskiego (życie sakramentalne), Życie w Chrystusie (wszystko, co dotyczy przykazań i grzechów) oraz część poświęcona Modlitwie chrześcijańskiej.

W tej części będzie Cię prowadziła ikona Dobrego Pasterza, która znajduje się na okładce Katechizmu Kościoła Katolickiego. Ilekroć będziesz zaglądał do tych pytań i odpowiedzi pamiętaj, że Jezus, Dobry Pasterz chce Cię prowadzić do prawdziwej wiary.

a. Wyznanie wiary

Show more

B. Życie sakramentalne

Show more

C. Życie w Chrystusie

Show more

D. Modlitwa chrześcijańs

83. Jak nazywamy opiekę Bożą nad światem?

Opiekę Bożą nad światem nazywamy Opatrznością.

84. W jaki sposób człowiek może współpracować z Opatrznością Bożą?

Człowiek może współpracować z Opatrznością Bożą przez swoje działanie, modlitwy i cierpienia.

85. Czym jest modlitwa?

Modlitwa jest spotkaniem dziecka Bożego z jego nieskończenie dobrym Ojcem, z Jego Synem Jezusem Chrystusem i z Duchem Świętym.

86. Jakie są rodzaje modlitwy?

Są cztery rodzaje modlitwy: prośby, wstawiennicza, dziękczynienia i uwielbienia.

87. Gdzie możemy się modlić?

Możemy modlić się wszędzie, ale szczególnym miejscem modlitwy jest kościół.